Partnerzy:

Pracownia Projektowa Marka Budzyńskiego

Pracownia Projektowa Magdaleny Staniszkis "Staniszkis - Architekt"

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

DEGI Deutsche Gesselschaft fur Immobilienfonds mbH

Patronat medialny:

Projekt został sfinansowany przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Udzielono nam dotacji w wysokości 40 000, z pomocą sponsorów uzbiera- liśmy kwotę potrzebną do przeprowadzenia warsztatów.

Za wszelkie wsparcie finansowe i merytoryczne
bardzo dziękujemy.

W lipcu powstanie raport finansowy
z przeprowadzonego projektu.

Nasi sponsorzy:
Jems - Architekci Pracownia Architektoniczna
Autorska Pracownia Architektoniczna Kuryłowicz & Associates

KOSZTORYS PROJEKTU