Partnerzy:

Pracownia Projektowa Marka Budzyńskiego

Pracownia Projektowa Magdaleny Staniszkis "Staniszkis - Architekt"

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

DEGI Deutsche Gesselschaft fur Immobilienfonds mbH

Patronat medialny:

Celem projektu jest stworzenie opisów audiodeskrypcji budynków będących wizytówką współczesnej Warszawy, które pomogą dzieciom niewidomym „zobaczyć” współczesne budowle. Audiodeskrypcja jest to technika, która za pomocą dodatkowych opisów słownych pozwala poznać świat twórczości wizualnej. Poprzez opisy audiodeskrypcji oraz dotykanie makiet budynków, po raz pierwszy dzieci staną przed możliwością poznania współczesnej architektury.

W projekcie wezmą udział także dzieci widzące co przyczyni się do integracji tych dwóch środowisk. Docelowo stworzymy i udostępnimy placówkom edukacyjnym nagranie opisów audiodeskrypcji oraz publikację wydaną zarówno dla dzieci z dysfunkcją wzroku jak i dzieci widzących.

Dzięki książeczce wydanej w tyflografice, systemie Braille’a tłumaczonym na klasyczny zapis alfabetyczny dzieci widzące poznają bliżej świat dzieci niewidomych, pobudzą zmysł dotyku poprzez obcowanie z tyflografiką i systemem Braille’a, wzbogacą swój język o nowe ciekawe zwroty poprzez barwne pisy audiodeskrypcji.

Projekt bedzie także propagowaniem dobrych praktyk inwestowania w architekturę, która jest sztuką, będzie próbą konfrontacji architektów z niewidomymi odbiorcami ich sztuki, z ich oczekiwaniami i potrzebami.